Powiatowe

 CEL:
Popularyzacja gry w ringo, podnoszenie poziomu sportowego, popularyzacja aktywnego wypoczynku. 
ORGANIZATOR 
Dolnośląska Akademia Ringo w Krynicznie
TERMIN I MIEJSCE
Zawody organizowane są w Szkole Podstawowej w Krynicznie 2019 roku.